İcat, Girişim, Mücadele: Thomas Parker

1843’te doğan Thomas Parker, 72 yıllık ömründe dünyanın ilk elektrikli otomobilini üreten mucit ve İngiliz girişimci olarak tarihe geçti.

Henüz 9 yaşında iken saat 6’larda başlayan mesailer ile babasının dökümhanesinde çalışmaya başladı, kısa zamanda iyi bir kalıp ustası oldu.

Parker, 1857’de küçük bir buhar makinesi yaptı, kimya okudu. Sürekli kendini geliştiren Thomas Parker bu çabalarıyla ‘zamanın ötesine’ geçti. Mucit kimliğinin yanında, özellikle Londra’nın artan hava ve çevre kirliliğine çözüm aramaya başladı. Bu O’nu insanlık için büyük bir adım olan, araç ve otomobilleri elektrikli hale getirme çabalarına ulaştırdı.

Coalbrookdale şirketi için Philip Weston ile beraber 1876’da ‘buhar pompası’ icat ettiler. Bu icat ile ödüller kazandı, tanındı. 1878’de dinamo yaptı. 1890’larda Parker’in bataryalı tramvayları Birmingham’da yollardaydı.

Thomas Parker 1
Thomas Parker 2

Mucit, Londra Metropolitan Demiryolu işletmesinin yer üstünde ve yer altında metro hatlarında elektrikli lokomotif kullanmasını sağladı.

Thomas Parker 1884’te dünyadaki ilk elektrikli otomobili yaptı. Meraklı, bilgili, dürüst bir kimlik olan mucit, çocukluğunda içine attığı ‘dünyayı yaşanacak daha iyi bir yer’ yapma arzusu, hedefi ile peşpeşe birçok buluş gerçekleştirdi: aydınlatma sistemlerini geliştirdi, dumansız yakıtlarla -elektrikle- çalışan toplu taşıma araçları yaptı.

Sarah Parker, ardından mucit için şöyle yazmıştır:

“… Bilim sana, elektriksel heyecan vermiştir,
Mühendislik zafer demektir,
İş dünyası başarın güç sağlamıştır,
İsmin böylece tarihe geçmiştir…”